Reise

Programmet har oppstart annenhver tirsdag. Man må ankomme Cairns mandag. NB! Det er max 10 plasser per startdato så vær tidlig ute!!!

Oppstart 2022

Oppstart 2023

Du er selv ansvarlig for å komme deg til Cairns der overnattingen er inkludert i programmet. På tirsdagen vil en representant fra programmet holde et lite velkomst møte før du får omvisning og orientering.

Lukk vindu