Reise

Programmet har oppstart annenhver tirsdag. Man må ankomme Cairns mandag. NB! Det er max 10 plasser per startdato så vær tidlig ute!!!

Oppstart 2019

Du er selv ansvarlig for å komme deg til Cairns der overnattingen er inkludert i programmet. På tirsdagen vil en representant fra programmet holde et lite velkomst møte før du får omvisning og orientering.

Lukk vindu