Avbestillingsvilkår GoXplore

Avbestillingsvilkår er en del av programvilkårene til GoXplore. Punkt 6 handler om avbestilling og er gjengitt nedenfor. Fullstendige programvilkår kan leses her.

6. Avbestilling

a. Avbestillingsforsikring

Avbestillingsforsikringen er inkludert i programprisen og blir fakturert som en del av depositumet. Den er personlig og dekker programprisen til GoXplore.

Den gjelder kun når en blir forhindret fra å foreta reisen på grunn av akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall, enten hos den som skal reise, hans/hennes eneste reiseledsager, eller i den nærmeste familie. Vår avbestillingsforsikring gjelder også om en epidemi, naturkatastrofe eller annen krigshandling gjør at Norsk Utenriksdepartement (UD) endrer sin offisielle reiseråd på en måte som gjør at du ikke kan reise. Den dekker ikke eksisterende sykdom, derfor må det ha oppstått etter at man har betalt depositumet/avbestillingsforsikringen.

Avbestillingsforsikringen dekker fra tegningsdato og frem til avreise til programmet. Avbestillingsforsikringen dekker ikke eventuelle tilleggsprodukter, aktiviteter eller flybilletter deltakeren har bestilt.

b. Avbestillingsvilkår GoXplore program

NB! Vår partner for Sports & Adventure har egne avbestillingsvilkår som kommer i tillegg til våre standardvilkår. Hvis du melder deg på aksepterer du disse:

Any booking cancelled more than three months prior to arrival date pays a 10% fee. Bookings cancelled between 90 and 60 days of arrival date pay a 25% cancellation fee. Bookings cancelled between 60 and 30 days of arrival date pay a 50% cancellation fee. Bookings cancelled less than 30 days from arrival date pay a 100% cancellation fee. Customers who aren’t able to travel due to a travel ban are able to cancel free of charge up to 30 days before arrival date.

Ingen kostnad ved avbestilling før betaling av depositumsfaktura. Betalt depositum med inkludert avbestillingsforsikring refunderes ikke.

Etter betalt depositum/avbestillingsforsikring og med gyldig legeerklæring (må sendes til oss innen en måned fra registrert avreisedato):

Ved avbestilling uten gyldig legeerklæring gjelder følgende:

Hvis avbestillingen er basert på endret offisielt reiseråd fra norsk UD, gjelder vilkårene som med gyldig legeerklæring, dvs programprisen minus depositum blir refundert.

Hvis deltakeren under oppholdet i utlandet velger å returnere til sitt hjemland før returdato (gjelder også ved sykdom), vil deltakeren ikke få refundert programprisen.

c. Avbestillingsvilkår for andre produkter solgt av GoXplore (reiseforsikring, tilleggsprodukter, flybilletter m.m.)

Lukk vindu