Avbestillingsvilkår GoXplore

Avbestillingsvilkår er en del av programvilkårene til GoXplore. Punkt 6 handler om avbestilling og er gjengitt nedenfor. Fullstendige programvilkår kan leses her.

6. Avbestilling

a. Avbestillingsforsikring

Avbestillingsforsikringen er personlig og omfatter programprisen til GoXplore. Den gjelder kun når en blir forhindret fra å foreta reisen på grunn av akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall, enten hos den som skal reise, hans/hennes eneste reiseledsager, eller i den nærmeste familie. Den dekker ikke eksisterende sykdom, derfor må det ha oppstått etter at man har betalt for avbestillingsforsikringen. Avbestillingsforsikringen dekker fra tegningsdato frem til avreise til programmet. Avbestillingsforsikringen dekker ikke eventuelle tilleggsprodukter, aktiviteter eller flybilletter deltakeren har bestilt.

b. Avbestillingsvilkår GoXplore program

Vennligst vær oppmerksom på følgende avbestillingsvilkår:

Depositum og eventuelt avbestillingsforsikring refunderes ikke.

Hvis betalt avbestillingsforsikring og gyldig legeerklæring (må sendes inn innen en måned):

Hvis ikke betalt avbestillingsforsikring:

Hvis avbestillingsforsikring er betalt, men ingen legeerklæring følger med avbestilling, gjelder vilkårene som uten avbestillingsforsikring.

Hvis du avbestiller et program som inkluderer flybillett i programprisen (f.eks Australia eller en gruppereise) etter at flyreisen er bekreftet, uten legeattest, tilkommer det et avbestillingsgebyr på kr. 10 000,- i tillegg til eventuelle prosentgebyrer på resterende programpris (programpris -/- 10 000). Dette gjelder uansett antall dager før avreise.

Hvis deltakeren under oppholdet i utlandet velger å returnere til sitt hjemland før returdato (gjelder også ved sykdom), vil deltakeren ikke få refundert programprisen.

c. Avbestillingsvilkår for andre produkter solgt av GoXplore (reiseforsikring/tilleggsprodukter, flybilletter m.m.)

Lukk vindu