Avbestillingsvilkår GoXplore

Avbestillingsvilkår er en del av programvilkårene til GoXplore. Punkt 6 handler om avbestilling og er gjengitt nedenfor. Fullstendige programvilkår kan leses her.

6. Avbestilling

a. Avbestillingsforsikring

Avbestillingsforsikringen er inkludert i programprisen og blir fakturert som en del av depositumet. Den er personlig og dekker programprisen til GoXplore, og blir først gyldig etter betaling av depositumet.

Den gjelder kun når en blir forhindret fra å foreta reisen på grunn av akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall, enten hos den som skal reise, hans/hennes eneste reiseledsager, eller i den nærmeste familie. Vår avbestillingsforsikring gjelder også om en epidemi, naturkatastrofe eller annen krigshandling gjør at Norsk Utenriksdepartement (UD) endrer sin offisielle reiseråd på en måte som gjør at du ikke kan reise. Den dekker ikke eksisterende sykdom, derfor må det ha oppstått etter at man har betalt depositumet/avbestillingsforsikringen.

Avbestillingsforsikringen dekker fra tegningsdato og frem til avreise til programmet. Avbestillingsforsikringen dekker ikke eventuelle tilleggsprodukter, aktiviteter eller flybilletter deltakeren har bestilt.

b. Avbestillingsvilkår GoXplore program

Ingen kostnad ved avbestilling før bekreftelse på plass. Depositum med inkludert avbestillingsforsikring refunderes ikke etter plassen på programmet har blitt bekreftet.

Etter betalt depositum/avbestillingsforsikring og med gyldig legeerklæring (må være mottatt av GoXplore innen en måned fra dagen avbestilling er registrert):

Ved avbestilling uten gyldig legeerklæring gjelder følgende:

Hvis avbestillingen er basert på endret offisielt reiseråd fra norsk UD, gjelder vilkårene som med gyldig legeerklæring, dvs programprisen minus depositum blir refundert.

For de programmene hvor GoXplore søker visum på veien av deltaker og legger ut for disse, skal deltaker alltid dekke denne kostnad, uansett grunn for avbestilling.
Hvis deltakeren under oppholdet i utlandet velger å returnere til sitt hjemland før returdato (gjelder også ved sykdom), vil deltakeren ikke få refundert programprisen.

c. Avbestillingsvilkår for andre produkter solgt av GoXplore (reiseforsikring, tilleggsprodukter, flybilletter m.m.)

Lukk vindu