Enkeltreiseforsikring

GoXplore tilbyr en enkeltreiseforsikring fra Gouda Reiseforsikring (en del av Gjensidige-gruppen) som er skreddersydd for deg som skal ut på et lengre utenlandsopphold eller aktiv ferie. Forsikringen dekker sykdom, ansvar, rettshjelp, sport og ulykke. Blir bagasjen din stjålet, du må legges inn på sykehus eller reise hjem tidligere grunn av egen akutt sykdom/skade, dekker forsikringen dette. Til forskjell fra flere andre forsikringer dekker også forsikringen ekstremsport.

Forsikringen kan kjøpes av alle som er mellom 0 og 70 år. Du kan tegne forsikringen selv om du ikke er deltaker på et av GoXplores programmer, og den kan vare inntil ett år. Er du under 35 år, kan du tegne ungdomsforsikringen som er rimeligere på pris enn en vanlig enkeltreiseforsikring. Er du 35 år eller mer må du tegne en vanlig enkeltreiseforsikring. Merk at dekningssummene for ungdomsforsikringen er lavere hva bla. reisegods, forsinkelse, reiseavbrudd og ulykke angår.

Enkeltreiseforsikring passer for:

 • Backpackere
 • Arbeid i utlandet på GoXplore sine programmer
 • Utenlandsopphold i opptil ett år!
 • Reiser for både Europa og hele verden
 • Aktive ferier (klatring, fallskjermhopp, strikkhopp, dykking, rafting osv)
 • Spesielt gunstige priser for de under 35 år

OVERSIKT

24 timers alarmsentral

Ved bestilling av forsikring får du et forsikringsbevis med viktig informasjon som forsikringsnummer og telefonnummer til Goudas alarmsentral. Alarmsentralen er åpen 24 timer i døgnet, og du kan ringe når som helst hele året og motta rask og effektiv hjelp.

Ansvars- og rettsbeskyttelse

Dersom du under reisen blir involvert i en sivil tvist og trenger advokatbistand, dekker forsikringen dine utgifter i den forbindelse som er nærmere definert i vilkårene

Forsikringsvilkår

Det fullstendige innholdet i forsikringsavtalen er beskrevet i detalj i forsikringsvilkårene. Disse mottar du sammen med forsikringsbevisetnår du har betalt for forsikringen.

Standard eller Super

Vi har to ulike dekninger du kan velge mellom; Standard og Super. Forskjellen på disse er at Super dekker høyere summer enn Standard og at det ikke er noen egenandel om du velger Super. Velger du Standard er det en egenandel på 1000,-. Super dekker også tjenestereiser noe Standard ikke gjør. Velger du Standard dekning er denne forsikringen begrenset til reiser med minst én overnatting eller reiser som foregår med fly.

Krav du må innfri for å kunne tegne enkeltreiseforsikring

 • Du må være medlem av norsk folketrygd
 • Du må ha bostedsadresse i Norge som er registrert i folkeregisteret
 • Du må være i Norge ved kjøp av forsikringen
 • Du må returnere til Norge etter reisen
 • Om forsikringen du tegner gjennom oss en en påbygning til en annen forsikring, må du ta kontakt med oss. Da er det nemlig egne krav som gjelder.

Detaljer

Forsikringssum er pr. person i forsikringstidsrommet. Prisene gjelder for en vanlig reiseforsikring for en enkeltperson med Standard dekning. For enkeltreiseforsikring med Super dekning, ungdomsreiseforsikring eller for flere personer kontakt oss på e-post eller tlf 463 36 463.

Reisesyke

Dekning av legebehandling, medisin, innleggelse på sykehus og andre utgifter tilknyttet sykehusopphold. Skader som følge av ekstremsportsaktiviteter er også omfattet av forsikringen.

Hjemtransport

Dersom du etter vurdering av Goudas lege må transporteres til Norge av medisinske årsaker vil utgifter til hjemtransport bli dekket.

Ulykke

Ulykke som fører til medisinsk invaliditet eller død, NOK 100.000,- (Standard dekning) eller NOK 300.000,- (Super dekning). Dette gjelder ulykke som skjer utenfor Norden. Merk at det er en egenandel på NOK 1000,- ved Standard dekning.

Reisegods

Erstatter verdi av reisegods for opptil NOK 20 000,- (Standard dekning) eller NOK 60 000,- (Super dekning) ved tyveri. Reisegodsdekningen gjelder også hvis bagasjen kommer bort under transport eller blir forsinket i mer enn 4 timer. Merk at det er en egenandel på NOK 1000,- ved Standard dekning. Enkeltreiseforsikring ungdom dekker reisegods for opptil NOK 15.000,- (Super dekning) eller NOK 10.000,- (Standard dekning).

Hjemkallelse

Dekning av reiseutgifter hvis du blir nødt til å returnere til Norge som følge av akutt alvorlig sykdom eller død i nærmeste familie. I nærmeste familie menes ektefelle/samboer, barn, barnebarn, foreldre, besteforeldre, søsken, svogere/svigerinner eller svigerforeldre. Personen må være bosatt i Norden.

Reiseavbrudd

Om du skulle bli rammet av akutt sykdom/skade som fører til avbrutt ferie erstattes dette med inntil NOK 20.000,- (Standard dekning) eller NOK 100.000,- (Super dekning). Merk at det er en egenandel på NOK 1000,- ved Standard dekning. Med vår enkeltreiseforsikring ungdom gjelder følgende summer; NOK 35.000,- (Super dekning) eller NOK 20.000,- (Standard).

Innhenting

Dersom du skulle komme for sent til et offentlig transportmiddel på din utreise som følge av værforhold, tekniske feil og/eller trafikkuhell vil dette bli dekket av forsikringen, med inntil 20 000,- med Standard dekning.

Evakuering

Ved overhengende fare for utbrudd av krig eller krigslignende tilstand der du oppholder deg, vil forsikringen dekke evakuering til nærmeste sikre destinasjon.

For fullstendige dekningssummer, vennligst se Goudas Vilkår

Priser Enkeltreiseforsikring

Sjekk våre priser på enkeltreiseforsikring her. Dette er ca priser, og det er antall dager som avgjør nøyaktig pris. Ta kontakt med oss per mail, eller ring/send oss en melding på 463 36 463 om du har spørsmål om nøyaktig pris for din reiseforsikring.

Innholdet i denne internett teksten kan ikke benyttes i juridisk øyemed. Vi henviser til fullstendige forsikringsvilkår.

Ring eller send SMS

Hjem » Enkeltreiseforsikring

Shine M bestilte Frivillig Sør-Afrika. Noe for deg?!