Skademelding

Hvis du er i en nødsituasjon ringer du dette nødnummeret: +45 33 15 60 60

Dette gjelder spesielt for akutte tilfeller hvor du må til enten lege/sykehus eller tannlege.

Hvis du har blitt frastjålet bagasje eller du har hatt utlegg som forsikringen dekker, skal du sende skademeldingen din til Gouda i Norge. Informasjonen Gouda trenger for å kunne behandle kravet ditt er:

  1. Et brev som forklarer hva som skjedde
  2. Et utfylt skadeskjema. Du finner den inne i brosjyren med betingelsene
  3. Eventuelle originale kvitteringer/regninger
  4. Politirapport hvis det gjelder stjålet bagasje

Dette sender du til adressen under. Det er også viktig at du oppgir kontaktdetaljene dine. Hvis dette forandrer seg etter at du har sendt inn kravet, er det viktig at du sier fra til Gouda.

Gouda Reiseforsikring
Rådhusgaten 17
0158 Oslo
Norge

Hvis du har spørsmål angående skademeldingen din ringer du: + 47 24 14 45 70.

Hvis du har spørsmål kan du kontakte oss.

Ring eller send SMS

Hjem » Skademelding

Sofia J bestilte Frivillig Sør-Afrika. Noe for deg?!