Befolkninga i Zambia generelt er veldig imøtekomande og hjelpsame og ein følar seg alltid velkommen.

Ingunn // Community Service