Ofte stilte spørsmål med svar

Hvorfor passer deres reiseforsikring meg?

Gouda sin reiseforsikring passer for deg som skal kombinere reise og arbeid i utlandet på våre programmer! Med en vanlig reiseforsikring er du ikke alltid forsikret under arbeid i utlandet. Merk at det kun er Super dekning som dekker tjenestereiser. De forsikringene GoXplore tilbyr har den fordelen at de forsikrer deg både i arbeid og på reise så lenge du reiser på et GoXplore program. Vi tilbyr deg en komplett ulykkes-, sykdoms-, reisegods-, rettsbeskyttelses-, ansvars- og reiseavbruddsforsikring for et kortere eller lengre opphold i utlandet.

Hva koster en reiseforsikring og hva dekker denne?

Vi tilbyr enkeltreiseforsikring, som gjelder fra 1 - 365 dager. Prisen varierer med Europa/Verden-dekning, Super/Standard-dekning og Ungdom/Voksen. For mer informasjon, se reiseforsikring priser. Vi tilbyr også Standard/Super helårsforsikring, som er dekkende for reiser fra 1 til 45/60 dager.

Hva er forskjellen på Super og Standard på helårs og enkeltreiseforsikringene?

Super er vår beste dekning og Standard er den dekningen som har lavest forsikringssummer. Begge dekningsgradene dekker stort sett de samme områdene, men dekningsummene varierer. Velger du Standard dekning, er det en egenandel på 1000,-.

Sjekk vilkårene

Kan jeg forlenge forsikringen, mens jeg er på reise?

Ja, men det visse begrensinger som gjelder:

  • Du kan forlenge din reiseforsikring så lenge du har hatt gyldig forsikring hos Gouda fra du reiste fra Norge. Husk å ta kontakt med oss på mail eller tlf. i god tid før forsikringen din går ut, så du har tid til å betale forlengelsen før forsikringen har gått ut. Har du ikke betalt for forlengelsen før din opprinnelige forsikring har gått ut, vil ikke forlengelsen være gyldig.
  • For å bestille en ny forsikring etter utreise skal Gouda kontaktes for vurdering. Forsikring bestilt via vår eller Gouda sin hjemmeside etter avreise vil ikke være gyldig.
  • Du kan tegne èn forlengelse av helårsreiseforsikringen før du reiser fra Norge. Dersom det skulle oppstå behov for forlengelse når du er ute på reise har du mulighet for å forlenge ytterligere èn gang.
  • Dersom du har tegnet en enkeltreiseforsikring/ungdomsreiseforsikring har du mulighet for å forlenge denne èn gang ute på reise.
  • Hvis din forsikringsperiode har utløpt uten at du har tegnet en forlengelse, kan vi likevel i enkelte tilfeller tegne en forlengelse, men med en viss karenstid. I slike tilfeller må forsikringen kjøpes per telefon. Forsikring kjøpt via internett vil være ugyldig.
  • Dersom du er ute og reiser og har forsikring i et annet selskap, men ønsker å forlenge hos oss, er dette mulig, men da må Gouda kontaktes. Forsikring kjøpt via internett vil være ugyldig.
  • Ved forlengelse, endring eller kansellering av forsikring etter at den er betalt kommer det et gebyr på 150,-.

Er det mulig å utvide min helårsreiseforsikring?

Det er selvfølgelig mulig å utvide din helårsforsikring så lenge den er tegnet gjennom oss/Gouda. Du kan bygge på med en enkeltreiseforsikring for de ekstra dagene du blir borte. Husk å tegne utvidelse/forlengelse før gjeldende forsirking går ut. Vær oppmerksom på at det ikke må være opphold mellom forsikringsperiodene.

Hvilke land regnes som Europa?

Med Europa menes alle EU og EØS land. Land som Russland, Tyrkia og Ukraina er eksempler på land som ikke faller inn under Europa definisjonen.

Gjelder forsikringen på alle reiser?

Velger du Super dekning er du dekket på både fritids- og tjenestereiser. Velger du Standard dekning er denne forsikringen begrenset til reiser fritidsreiser med minst en overnatting eller der fly blir benyttet.

Hvor lang tid tar det før jeg mottar regning og forsikringsbevis?

Vanlig prosedyre tar noen dager, da vi sender ut giro og deretter forsikringsbevis etter at du har betalt. Vi sender forsikringsbevis på e-post. Er det veldig kort tid til du skal reise, bør du ta kontakt med oss for å sikre at du får kjøpt og betalt forsikringen før du reiser. Vi kan organisere det på noen minutter dersom du har mulighet til å betale med en gang og sende oss et bevis på betalingen via e-post.

Hvordan vet jeg at dere har mottatt min bestilling?

Du får tilsendt en giro på mail innen kort tid etter bestillingen. Pass på at du mottar forsikringsbevis fra oss før avreise. Er det kort tid til du reiser,så er det viktig at du tar kontakt med oss på telefon.

Er det egenandel ved tyveri eller ødeleggelse av mine ting?

Ja, hvis du har kjøpt en reiseforsikring med standard dekning. Da er det en egenandel på 1000,-.

Er jeg dekket for ansvars- og rettsbeskyttelse?

GoXplores reiseforsikring tilbyr forsikringsbeskyttelse for ansvarsrisiko i det daglige liv. Blir du saksøkt for skadeerstatning av en tredje person, er du forsikret! Skadebegivenheter er død, skader, andre person- eller materielle skader. Ansvar blir undersøkt, urettmessige krav blir avvist og rettmessige krav blir betalt.

Må jeg kjøpe et tillegg hvis jeg skal dykke, rafte eller lignende på min reise?

Det behøver du ikke. Du er automatisk dekket når du dykker, rafter og lignende, så lenge du ikke gjør det som utøvelse av yrke eller du er med i en konkurranse. For spørsmål angående spesifikke sporter/aktiviteter kan du ta kontakt med oss.

Kan jeg få tegne barn med på en ungdomsforsikring?

Du kan ikke ha barn med på en ungdomsreiseforsikring. Det skyldes at forsikringen allerede er vesentlig billigere enn den vanlige reiseforsikringen. Er dere to voksne under 35 år som reiser med et barn, vil det ofte lønne seg at den ene kjøper en ungdomsreiseforsikring til seg selv og den andre kjøper en vanlig reiseforsikring til seg og barnet.

Dekkes tannskader?

Reiseforsikringen dekker tannskader som er en direkte følge av et ulykkestilfelle på din reise, og som ikke er dekket andre steder. Det er en forutsetning for vår dekning at behandling av skaden er forhåndsgodkjent av Gouda, og at behandlingen går i gang raskest mulig etter ulykken.

Hva gjør jeg hvis jeg hvis jeg blir alvorlig syk under reisen?

Kontakt omgående alarmsentralen, med mindre det er snakk om helt alminnelige legebesøk som ikke anses å overstige en samlet pris på kr. 2500,-.

Ved skader/legebesøk hvor alarmsentral ikke får beskjed, er det et krav for refusjon av utgifter at du sender inn originalbilag og skademelding senest 5 måneder etter tidspunktet for skade. Husk å få nødvendig dokumentasjon for behandling, en legeerklæring med diagnose og opplysninger om eventuell foreskrevet medisin.

Hvilke rettigheter har jeg ved forsinket bagasje?

Når innsjekket bagasje har ankommet minst 4 timer forsinket til reisemålet, og forsinkelsen er bekreftet av transportøren, refunderes dokumenterte utgifter til dekningskjøp av nødvendige klær og toalettsaker. Dekningssummen varierer mellom kr. 2.000 og 3.000, vennligst se de vilkårene for den aktuelle forsikringstype

Hva gjelder når jeg blir frastjålet noen av mine eiendeler?

Ved tyveri, ran osv. er det en betingelse at forsikrede omgående anmelder episoden til det lokale politiet. Dersom skaden har skjedd mens bagasjen har vært i transport-/luftfartsselskapets varetekt, skal forsikrede omgående anmelde skaden til dette selskapet og skaffe dokumentasjon på anmeldelsen (PIR-rapport)

Skademeldingen sendes snarest mulig til Goudas kontor i Oslo. Vedlegg originalkvittering for anmeldelse fra ovennevnte myndigheter, samt originaldokumentasjon på verdien av de stjålne eller tilskadekomne gjenstandene.

Hva skal jeg gjøre om jeg må hjem i begravelse til en av mine nærmeste?

Forsikringen omfatter rimelige og nødvendige ekstra reiseutgifter – maksimalt økonomiklasse – for sikrede. Gouda kan dekke hjemreise hvis det gjelder sykdom eller begravelse av forsikringstakers samboer, barn, barnebarn, foreldre, besteforeldre, søsken, svogere/svigerinner eller svigerforeldre som er bosatt i Norden. Forsikringen dekker ikke hjemkall som forårsakes av svært alvorlig sykdom i sluttstadiet når alvorlighetsgraden var kjent før reise.

Vedlegg dødsattest (fra politi, sykehus eller begravelsesbyrå), uskifteattest eller lignende som bekrefter dødsfall, hvem det gjelder og tidspunkt for dødsfall. Originale kvitteringer for kjøp av billett vedlegges også.

Er det begrensninger ved forsikringen og hva den dekker?

Ja, det er begrensninger så det er viktig å lese gjennom forsikringsvilkårene.

Kan jeg tegne forsikring hvis jeg er svensk?

For å tegne forsikring gjennom oss må du være medlem av norsk folketrygd med fulle rettigheter, ha bostedsadresse i Norge som er registrert i folkeregisteret og returnere til Norge etter reisen. Om du er svensk har vi en egen reseförsäkring via GoXplore i Sverige.

Kan jeg få penger tilbake for forsikringen, hvis jeg kommer hjem før tiden?

Hvis du kommer hjem før du har planlagt, og derfor har "forsikringsdager til gode", kan du få penger tilbake. Gouda utbetaler kun restbeløp over 300,- kr. Det vil si at du minimum skal ha 300,- kr tilbake i premie. Du må sende inn din skriftlige oppsigelse og vedlegge boardingkort til Gouda. Gouda skal ha oppsigelsen senest 14 dager etter at du har kommet hjem. Mottar de det senere, betrakter de oppsigelsesdatoen som den dagen de mottar ditt brev. Dette sendes direkte til forsikringsselskapet, Gouda Reiseforsikring. Merk følgende hvis du har kjøpt en forlengelse hos gouda på en forsikring fra et annet selskap: Vi refunderer ikke overskytende premie ved forlengelse på annet selskaps helårsforsikring på de pålagte dagene man må tegne iht den andre forsikringens lengde.

Har du 45/65/90 dager i annet selskap, forlenger vi med minimum tilsvarende, og alt som overstiger disse dagene kan, dersom du returnerer tidligere enn planlagt, refunderes mot et gebyr som per dags dato er på kr. 300,-. Man får altså ikke noe som helst refusjon for de første 45/65/90 (alt ettersom lengden på nåværende forsikring er) dagene dersom man allerede har det i sin helårsforsikring, men alle dager utover dette kan refunderes så lenge man fyller kravene.

Kan jeg angre mitt kjøp av reiseforsikring?

Din rett til å angre følger av angrerettloven, og ved kjøp av reiseforsikring har du som hovedregel angrerett på 14 dager. Angreretten er unntatt der forsikringsperioden er 4 uker eller mindre.

Innholdet i denne internett teksten kan ikke benyttes i juridisk øyemed. Vi henviser til våre fullstendige forsikringsvilkår. GoXplore reiseforsikring er et produkt fra GoXplore og Gouda reiseforsikring.

Ring eller send SMS

Hjem » Ofte stilte spørsmål med svar

Siste nyhet: Unike muligheter for deg som er glad i hest!