Helårsforsikring

GoXplore kan tilby helårsreiseforsikring fra Gouda Reiseforsikring (en del av Gjensidige-gruppen) for de som skal på en kortere reise, om det så er innenfor Norge eller ut i verden. I løpet av det året forsikringen er tegnet, dekker den alle reiser utenfor bostedsadressen din inntil 70 dager med super dekning eller 45 dager med standard dekning. Dersom du ønsker å være borte i mer enn dette er det fullt mulig å utvide forsikringen.

Forsikringen kan kjøpes av alle mellom 15 og 75 år, og du trenger ikke være deltager på noen av GoXplore sine programmer. Forsikringen dekker sykdom, ansvar, rettshjelp (utenfor Norden) og ulykke. Skulle bagasjen din bli stjålet eller du må legges inn på sykehus på grunn av egen akutt sykdom/skade dekker den også dette. Også ulykker som skjer under reisen og transportkostnader tilknyttet ulykken vil bli dekket. Du kan også inkludere hele familien i helårsforsikringen. Familieforsikring omfatter ektefelle-/ samboer og alle barn under 20 år med samme adresse som forsikringstaker. For superdekningen er barnebarn og oldebarn under 21 år også omfattet av forsikringen når de er på reise av sammen med forsikringstaker. Priser finner du lenger ned på siden.

Gouda sin helårsreiseforsikring passer for:

  • Innenlands og utenlandsopphold med inntil 70/45 dagers varighet.
  • Ferie og fritidsreiser
  • Tjenestereiser (Kun ved tegning av Super dekning)
  • Enkeltpersoner
  • Familier

Vi har to ulike dekninger du kan velge mellom; Standard og Super. Forskjellen på disse er at Super dekker høyere summer enn Standard og at det ikke er noen egenandel om du velger Super. Velger du Standard er det en egenandel på 1000,-. Super dekker også tjenestereiser noe Standard ikke gjør. Velger du Standard dekning er denne forsikringen begrenset til reiser med minst én overnatting eller reiser som foregår med fly. I tillegg kan du med super dekning være på reisefot i inntil 70 dager, mens du med standard dekning kan være på reisefot i inntil 45 dager.

OVERSIKT

24 timers alarmsentral

Ved bestilling av forsikring får du et forsikringsbevis med viktig informasjon som forsikringsnummer og telefonnummer til Gouda sin alarmsentral. Alarmsentralen er åpen 24 timer i døgnet, og du kan ringe når som helst hele året og motta rask og effektiv hjelp.

Ansvars- og rettsbeskyttelse

Dersom du under reisen blir involvert i en sivil tvist og trenger advokatbistand, dekker forsikringen dine utgifter i den forbindelse som er nærmere definert i vilkårene

Forsikringsvilkår

Standard eller Super

Vi har to ulike dekninger du kan velge mellom; Standard og Super. Forskjellen på disse er at Super dekker høyere summer enn Standard og at det ikke er noen egenandel om du velger Super. Velger du Standard er det en egenandel på 1000,-. Super dekker også tjenestereiser noe Standard ikke gjør. Velger du Standard dekning er denne forsikringen begrenset til reiser med minst én overnatting eller reiser som foregår med fly. I tillegg kan du med super dekning være på reisefot i inntil 70 dager, mens du med standard dekning kan være på reisefot i inntil 45 dager.

Krav du må innfri for å kunne tegne forsikring

  • Du må være medlem av norsk Folketrygd med fulle rettigheter
  • Du må være i Norge ved kjøp av forsikringen
  • Du må ha bostedsadresse i Norge registrert i Folkeregisteret
  • Du må returene til Norge etter reisen
  • Du kan ikke ha fylt 75 år

Detaljer

Forsikringssum er pr. person i forsikrings tidsrommet. Prisene gjelder for enkeltperson med standard dekning. For helårsforsikring med super dekning, eller for familie kontakt oss på e-post eller tlf 463 36 463.

Reisesyke

Dekning av legebehandling, medisin, innleggelse på sykehus og andre utgifter tilknyttet sykehusopphold. Skader som følge av ekstremsportaktiviteter er også omfattet av forsikringen.

Hjemtransport

Dersom du etter vurdering av Gouda sin lege må transporteres til Norge av medisinske årsaker vil utgifter til hjemtransport bli dekket.

Ulykke

Ulykke som fører til medisinsk invaliditet eller død, inntil NOK 100.000,- (Standard dekning) eller NOK 300.000,- (Super dekning). Dette gjelder ulykke som skjer utenfor Norden.

Reisegods

Erstatter verdi av reisegods for opptil NOK 20 000,- (Standard dekning voksen) eller NOK 150 000,- (Super dekning voksen) ved tyveri. Reisegodsdekningen gjelder også hvis bagasjen kommer bort under transport eller blir forsinket i mer enn 4 timer med 2000,- (Standard dekning) eller 5000,- (Super dekning). Det er en egenandel på NOK 1000,- ved Standard dekning.

Hjemkallelse

Dekning av reiseutgifter hvis du blir nødt til å returnere til Norge som følge av akutt alvorlig sykdom eller død i nærmeste familie. I nærmeste familie menes ektefelle/samboer, barn, barnebarn, foreldre, besteforeldre, søsken, svogere/svigerinner eller svigerforeldre. Personen må være bosatt i Norden.

Reiseavbrudd

Om du skulle bli rammet av akutt sykdom/skade som fører til avbrutt ferie erstattes dette med inntil NOK 20.000,- (Standard dekning) eller NOK 50.000,- (Super dekning).

Innhenting

Dersom du skulle komme for sent til et offentlig transportmiddel på din utreise som følge av værforhold, tekniske feil og/eller trafikkuhell vil dette bli dekket av forsikringen.

Evakuering

Ved overhengende fare for utbrudd av krig eller krigslignende tilstand der du oppholder deg, vil forsikringen dekke evakuering til nærmeste sikre destinasjon.

Avbestilling

Gouda dekker avbestillingskostnader for forsikringstaker / medforsikrede som skyldes akutt sykdom, ulykkesskade, uventet akutt forverring av kronisk lidelse. I tillegg dekkes det dersom brann, innbrudd, naturskade eller vannledningsskade intreffer i sikredes egen bolig, kontor eller forretning og som krever at sikrede er tilstede inntil NOK 20.000,- (Standard dekning, enkeltperson) eller NOK 40.000,- (Super dekning, enkeltperson).

Priser Helårsreiseforsikring

Prisene er per år, og du kan reise på ferie flere ganger i løpet av året, så lenge hver ferie ikke er lenger enn 45 dager. Hvis du skal reise for lenger enn 45 dager på en av feriene er det mulig å utvide. Ta kontakt med oss om du må utvide din forsikring.

Helårsforsikring Super (inntil 70 dager ) Standard (inntil 45 dager)
Enkeltperson kr 2 795,- kr 1 895,-
Familie kr 3 495,- kr 2 695,-

Ved forlengelse, endring eller kansellering av forsikring etter at den er betalt kommer det et gebyr på 250,-.

Innholdet i denne internett teksten kan ikke benyttes i juridisk øyemed. Vi henviser til fullstendige forsikringsvilkår.

Ring eller send SMS

Hjem » Helårsforsikring

Shine M bestilte Frivillig Sør-Afrika. Noe for deg?!