Studentforsikring

GoXplore tilbyr en egen forsikring fra Gouda Reiseforsikring (en del av Gjensidige-gruppen) for deg som er student. For å kunne tegne en studenforsikring må du være medlem av norsk folketrygd og ha gyldig studie- eller skolebevis for hele forsikringsperioden. Forsikringen kan ikke tegnes for personer som har fylt 50 år. Du må også ha rett til utvidet støtte til helsetjenester i utlandet gjennom Helfo Utland, enten automatisk som mottaker av lån fra Lånekassen for studier i utlandet, eller frivillig etter søknad.

Forsikringen legger vekt på det du som student kan trenge dekning for:

  • Kan tegnes for 6 eller 12 måneder
  • Velg det geografiske område som passer for deg (Norden, Europa, Australia, USA/Kina/Sør-Afrika/Brasil eller øvrige verden)
  • Reiseforsikring for reiser med inntil 70 dagers varighet i hele verden, uavhengig av hvilket geografisk område du har valgt for din forsikring
  • Ingen begrensninger ved opphold på over 4.000 meter
  • Ingen begrensninger ved dykking dypere enn 20 meter, om du er sertifisert
  • Forsikringen kan utvides ved reiser på mer en 45 dager
  • Mulighet for å forlenge forsikringen når du er på reise

Ved studier utenfor Europa skal studenten i tillegg ha rett til utvidet stønad til helsetjenester fra HELFO Utland for å kunne kjøpe forsikringen til de prisene du finner på vår hjemmeside. Studenter uten rett til støtte fra HELFO Utland kan også kjøpe forsikringen, men må ta direkte kontakt med oss for spesialpriser. Merk at det er forsikredes eget ansvar at kravene under forsikring er oppfylt.

OVERSIKT

24 timers alarmsentral

Ved bestilling av forsikring får du et forsikringsbevis med viktig informasjon som forsikringsnummer og telefonnummer til Gouda sin alarmsentral. Alarmsentralen er åpen 24 timer i døgnet, og du kan ringe når som helst hele året og motta rask og effektiv hjelp.

Ansvars- og rettsbeskyttelse

Dersom du under reisen blir involvert i en sivil tvist og trenger advokatbistand, dekker forsikringen dine utgifter i den forbindelse som er nærmere definert i vilkårene.

Forsikringsvilkår

Det fullstendige innholdet i forsikrings avtalen er beskrevet i detalj i forsikringsvilkårene. Disse mottar du sammen med forsikringsbeviset når du har betalt for forsikringen.

Norden, Europa, Australia, Verden

Du kan velge det geografiske området som passer best for deg: Norden, Europa, Australia/USA, Sør-Afrika/Kina/Brasil eller Øvrige Verden.

Krav du må innfri for å kunne tegne studentforsikring

  • Du må være medlem av norsk folkretrygd
  • Du må ha gyldig skole-/studentbevis for hele forsikringsperioden
  • Er du utenlandsstudent utenfor EØS, må du ha rett til utvidet støtte til helsetjenester gjennom Helfo Utland, enten automatisk som mottaker av lån fra Lånekassen for studier i utlandet, eller frivillig etter søknad.

DETALJER

Forsikringssum er pr. person i forsikringstidsrommet. Prisene gjelder for enkeltperson.

Innbo

Forsikringen dekker tyveri av innbo og løsøre inntil kr. 100.000. Egenandel kr. 3000

Reisesyke

Dekning av legebehandling, medisin, innleggelse på sykehus og andre utgifter tilknyttet sykehusopphold. Skader som følge av ekstremsportsaktiviteter er også omfattet av forsikringen.

Hjemtransport

Dersom du etter vurdering av Gouda sin lege må transporteres til Norge av medisinske årsaker vil utgifter til hjemtransport bli dekket.

Ulykke

Ulykke som fører til medisinsk invaliditet er dekket med inntil NOK 500 000,- eller død, inntil NOK 50 000,-.

Reisegods

Erstatter verdi av reisegods for opptil NOK 20 000,- ved tyveri. Det er egenandel ved reisegods som mobil/smarttelefon og bærbar datamaskin/lesebrett. Reisegodsdekningen gjelder også hvis bagasjen kommer bort under transport.

Hjemkallelse

Dekning av reiseutgifter hvis du blir nødt til å returnere til Norge som følge av akutt alvorlig sykdom eller død i nærmeste familie. I nærmeste familie menes ektefelle/samboer, barn, barnebarn, foreldre, besteforeldre, søsken, svogere/svigerinner eller svigerforeldre. Personen må være bosatt i Norden.

Reiseavbrudd

Forsikringen erstatter dine ubenyttede feriereisedager i forhold til planlagte feriereisedager med inntil kr. 10.000 (kr. 1.000 pr. dag) når du eller reiseledsager rammes av akutt sykdom / ulykkesskade som fører til avbrutt ferie

Studieavbrudd

Når forsikrede må avbryte studiene på grunn av egen, uventet og plutselig oppstått alvorlig akutt sykdom eller ulykke, og egenbetalte skolepenger ikke blir tilbakebetalt av skolen, erstattes inntil kr. 100.000 av de tapte skolepengene. Det er et krav at legeerklæring blir fremlagt, samt bekreftelse fra lærested om at studiet er avbrutt.

Evakuering

Dersom det oppstår overhengende fare for utbrudd av krig eller krigslignende tilstand mens sikrede oppholder seg i landet, dekker forsikringen evakuering til nærmeste sikre destinasjon i henhold til det norske Utenriksdepartementets anbefaling, samt merutgifter hertil.

STUDENTFORSIKRING
Periode Norden Europa Australia/USA Kina/Sør-Afrika/Brasil Øvrige verden
6 måneder kr 1 445,- kr 2 895,- kr 5 795,- 3 895,- 3 895,-
12 måneder kr 2 295,- kr 4 995,- kr 9 595,- 6 495,- 6 495,-


Ved forlengelse, endring eller kansellering av forsikring etter at den er betalt kommer det et gebyr på 250,-.

Du kan alltid ringe/melde oss på telefon 463 36 463 eller sende oss en e-post om du noen spørsmål om reiseforsikring

Innholdet i denne internett teksten kan ikke benyttes i juridisk øyemed. Vi henviser til fullstendige forsikringsvilkår

Ring eller send SMS

Hjem » Studentforsikring

Sofia J bestilte Frivillig Sør-Afrika. Noe for deg?!