Surf & Adventure internship

Jeg har jobbet i 9 måneder for SAVE Foundation. SAVE er en organisasjon som fokuserer på utdanning og aktiviteter for barn og unge i en township (slum) litt utenfor Cape Town. Som frivillig/intern i denne organisasjonen har jeg jobbet på skoler, vært leder for andre frivillige og ledet diverse fritidsaktiviteter. Mitt internship har vært i samarbeid mellom SAVE, GoXplore og Norges Idrettshøyskole hvor jeg ved siden av internshipet også har studert og levert eksamener til Idrettshøyskolen som en del av studiet "Idrett, Kultur og Utviklingssamarbeid".

Da jeg begynte å jobbe for SAVE ble jeg først prosjektleder for en førskole (2-6 år) hvor jeg hadde ansvaret for fysisk aktivitet blant barna, i tillegg til at jeg var leder for andre frivillige som jobbet for SAVE over kortere perioder. Jeg arrangerte lek i klasserommene, tok barna med ut og sørget for at de fikk leke og være i aktivitet hver dag. I tillegg jobbet jeg tett med lærerne på skolen rundt undervisningsopplegget og andre ting som foregikk på skolen eller i lokalmiljøet.

Jeg har vært intern på programmet "Surf & Adventure" som innebærer at jeg halve dagen har jobbet på skole/førskole og etter lunsj hadde ansvaret for ulike aktiviteter for barna. Surf & Adventure innebærer ettermiddagsaktivitetene surfing, svømming og skating og jeg var leder for skatingen. På alle disse tre aktivitetene er det ca 7-8 barn fra en av barneskolene vi jobber med, og de rullerer på å komme på de ulike aktivitetene. Jeg som intern var hovedleder for aktivitetene og hadde ansvaret for å planlegge hva vi skulle gjøre, mens de som var frivillige var med å assisterte meg. Jeg hadde også ansvaret for å lære opp de frivillige til å skate slik at alle kunne være med å delta sammen med barna.

De siste seks månedene var jeg prosjektleder på en barneskole . Her underviste jeg i engelsk og kroppsøving og sammen med frivillige arrangerte vi individuell undervisning for de barna som hang litt etter i timene. Dette gjorde jeg da på formiddagene og på ettermiddagen startet jeg opp et helt nytt idrettsprosjekt: "SAVE Sports Club". Her arrangerte jeg treninger i fotball, nettball (veldig populær jenteidrett i flere afrikanske land) og friidrett, og hadde med meg frivillige som var med å planlegge og gjennomføre øktene. Ved hjelp av dette prosjektet klarte vi å inkludere over 60 barn mer hver uke, noe som har vært SAVEs mål lenge. Det var veldig spennende, utfordrende og lærerik å starte opp et helt nytt prosjekt, og veldig gøy å se at det fungerte så bra!

Vi har også brukt lagene fra idrettsprosjektet som idrettslag som representerer skolen i ulike idrettskonkurranser, som skolen ikke har kunnet delta på tidligere grunnet manglende resurser til å starte et skolelag. Dette prosjektet ble virkelig min hjertesak og det var veldig gøy å få være med på!


SAVE har et veldg bra miljø med frivillige og interns fra hele verden, og utenom jobb er det masse gøy å finne på. Cape Town er en fantastisk by og aktivitetsmulighetene er uendelige. Safari, sandboarding, fallskjermhopping, pingvinstrender, båtturer, fjellturer, fantastiske solnedganger, vinsmaking, by-sykler, spennende museer og surfing er bare noen få.

Å jobbe for SAVE har vært mer som en livsstil enn en vanlig jobb, og det har vært utrolig gøy! Jeg har fått venner for livet, fått utfordret meg på mange måter og lært masse om idrett, kultur og utviklingsarbeid. Jeg lengter tilbake til SAVE-familien min hver dag og føler meg ufattelig heldig som fikk oppleve dette.


- Miriam

Reisebrev fra 2016

Lyst til å oppleve noe lignende?! Dette er et reisebrev fra Sports & Adventure.

Ring eller send SMS

Hjem » Reisebrev » Surf & Adventure internship

June I bestilte Work & Travel Australia. Noe for deg?!