Login Sommerstengte telefoner

Elefanter

Bestanden av disse fantastiske dyrene fortsetter å falle grunnet krypskyting, mangel på naturområder og menneske-dyr konflikter. Disse programmene gir deg tid med elefantene, en ny forståelse av disse dyrene og muligheten til å lære dem å kjenne på en helt ny måte.

Vis meg Elefanter +

Hjem » Programtyper » Elefanter

Vårt neste infomøte er 13.08.2020 i Oslo. Bli med, eller se alle de neste infomøtene her!