Elefanter

Bestanden av disse fantastiske dyrene fortsetter å falle grunnet krypskyting, mangel på naturområder og menneske-dyr konflikter. Disse programmene gir deg tid med elefantene, en ny forståelse av disse dyrene og muligheten til å lære dem å kjenne på en helt ny måte.

Vis meg Elefanter +

Ring eller send SMS

Hjem » Programtyper » Elefanter

June I bestilte Work & Travel Australia. Noe for deg?!