1. 2. 3. 4. 5.

Praksis som lege eller sykepleier på Sri Lanka

Om du studerer, eller nettopp er ferdig studert i, medisin eller som sykepleier og ønsker deg relevant jobb erfaring er dette en unikt mulighet til å jobbe i en av de offentlige sykehus på Sri Lanka.

Les mer

Medical & Nursing Sri Lanka

Sri Lanka er det eneste landet i Sør-Asia som tilbyr gratis helsetjenester til alle sine innbyggere, noe som har skapt et stort offentlig helsevesen. På dette programmet har deltakere derfor tilgang på et stor og bredt nettverk av fagpersoner og pasienter, og kan jobbe på et sett med ulike avdelinger og spesialenheter. Det er også behov for bistand i den offentlige sektoren, ettersom et stort antallet pasienter hovedsakelig kommer fra lavere sosioøkonomiske klasser.

Medical & Nursing er ment for deg som studerer, eller er ferdigutdannet innen enten medisin eller sykepleie, og ønsker praktisk erfaring. Du må med andre ord ha bakgrunn og/eller erfaring fra det medisinske feltet for å kunne delta. Så om du leter etter en praksisplass, er dette en perfekt mulighet til å kombinere fag, med kulturelle opplevelser. Alle deltakere vil få løpende støtte fra den medisinske prosjektkoordinatoren hos vår lokale partner på Sri Lanka. Vurderer du å studere medisin, og er nysgjerrig på om det er noe for deg, har vi andre programmer som passer bedre - ta kontakt med oss, så hjelper vi deg videre.

For leger/medisinstudenter

Du vil ha muligheten til å prøve seg innen en rekke ulike avdelinger og enheter basert på interessene dine. I jobben vil du få en bedre forståelse på hvordan det medisinske systemet i et utviklingsland som Sri Lanka fungerer, og lære førstehånds av lokale leger. Du vil jobbe 4-7 timer hver dag, mandag til fredag.

Det er forskjellige spesialiserte enheter å velge mellom, men de fleste velger å jobbe på Karapitiya sykehus, som er det største offentlige sykehuset i den sørlige provinsen på Sri Lanka. Det har en kapasitet på over 2000 senger, og utvides stadig. Den har totalt 54 avdelinger og andre spesialiserte enheter. Ønsker du å lære mer om tradisjonell medisin - Ayurveda - så er dette mulig på Government Ayurveda Institute.

En annen mulighet, er å jobbe på et av samfunnsprosjektene som er administrert av vår partner på Sri Lanka. Her har du mulighet til å jobbe på skoler, samfunnshus og andre institusjoner noe av tiden, med å undervise i og fortelle lokalbefolkningen om betydningen av god hygiene, lære bort førstehjelp, etc. Dette blir en mer sosial opplevelse, og du jobber blant annet med barn og pensjonister.

Alle de ovennevnte institusjonene ligger innen 20 minutter fra frivillighuset vårt.

Krav for deltagelse (du vil få mer informasjon etter påmelding):

I tillegg er det viktig at du har et åpent sinn, og er i stand til å sette pris på de kulturforskjellene de vil oppleve på Sri Lanka, hvor de medisinske standardene nok kan avvike fra de man er vant til hjemme. Vår erfaring har vist at det er deltakere som er åpne, fleksible og respektfulle overfor den lokale kulturen og menneskene, får mest glede og nytte ut av opplevelsen.

Se Arbeidet legene for mer informasjon om mulige arbeidsoppgaver og områder.

For sykepleiere/sykepleierstudenter

Du vil ha muligheten til å prøve seg innen en rekke ulike avdelinger og enheter basert på interessene dine, behov og tilgjengelighet. Her vil du få en bedre forståelse av hvordan det medisinske systemet fungerer i et utviklingsland som Sri Lanka, og lære førstehånds av lokale sykepleiere. Du vil jobbe 4-7 timer hver dag, mandag til fredag.

Det er forskjellige spesialiserte enheter å velge mellom, men de fleste velger å jobbe på Karapitiya sykehus, som er det største offentlige sykehuset i den sørlige provinsen på Sri Lanka. Den har totalt 54 avdelinger og andre spesialiserte enheter.

Sykepleiere kan også velge utplassering på Mahamodara sykehus, et annen statlig sykehus i Galle distriktet som spesialiserer seg på barselomsorg, og kan være midt i blinken for deg som eventuelt er spesielt interessert i å jobbe med fødsler.

Enda en mulighet, er å jobbe på et av samfunnsprosjektene som er administrert av vår partner på Sri Lanka. Her har du mulighet til å jobbe på skoler, samfunnshus og andre institusjoner noe av tiden, med å undervise i og fortelle lokalbefolkningen om betydningen av god hygiene, lære bort førstehjelp, etc. Dette blir en mer sosial opplevelse, og du jobber blant annet med barn og pensjonister.
Alle de ovennevnte institusjonene ligger innen 30 minutter fra frivillighuset vårt.

Krav for deltagelse (du vil få mer informasjon etter påmelding)

I tillegg er det viktig at du har et åpent sinn, og er i stand til å sette pris på de kulturforskjellene de vil oppleve på Sri Lanka, hvor de medisinske standardene nok kan avvike fra de man er vant til hjemme. Vår erfaring har vist at det er deltakere som er åpne, fleksible og respektfulle overfor den lokale kulturen og menneskene, får mest glede og nytte ut av opplevelsen.

Se Arbeidet sykepleierne for mer informasjon om mulige arbeidsoppgaver og områder.

Tid på prosjektet: På Medical & Nursing blir dere ansett som praktikanter og kan være på sykehuset i opp mot 7 timer hver dag. Nøyaktig arbeidstid vil være avhengig av avdeling og til dels egne ønsker. 

Noen raske fakta om Medical & Nursing Sri Lanka
Passer for18+
KvalifikasjonerStudere, eller ferdig studert i, medisin/sykepleie
Lengde1 uke og oppover (minst 4 anbefalt)
AnkomstplassColombo Bandaranaike International Airport
JobbgarantiJa
Betalt arbeidNei
Antall deltakereMaks 15 medical/20 sykepleie
Burde bestillesMinst 3 måneder i forkant
StartdatoHele året på lørdager
Frivillig arbeidPraksisMedisin & Helse
Jeg melder meg på! Jeg har noen spørsmål
Landet, folka, alt her er helt fantastisk! Anbefales virkelig! Naturen er nydelig! Veldig bra organisert! Med mat, turer, yoga o.l Blir kjørt til og fra prosjektet.

Lene Medical & Nursing Sri Lanka

Arbeidet legene

Noen av de ulike avdelingene, enhetene og institusjonene du vil kunne jobbe, på inkluderer:

1. Generelle medisinske enheter - typiske oppgaver inkluderer sengekantundervisning for håndtering av pasienter, avdelingsrunder med konsulterende lege og det medisinske personalet, delta på forelesninger med lokale medisinstudenter osv.
2. Generelle kirurgiske enheter - oppgavene inkluderer å være med på avdelingsrundene med konsulterende lege og det medisinske personalet, assistere med behandling av sår, sjekke vitale tegn på pasienter og observere operasjoner som Kolecystektomi, Appendektomi, Brokkreparasjon, Thyroidektomi osv.
3. Nevrokirurgisk enhet - oppgavene inkluderer å studere pasientenes sykdomshistorie med støtte fra medisinsk/sykepleiepersonell, delta på avdelingsrundene, observere nevrokirurgi med konsulterende lege/kirurg osv.
4. Hjertekirurgisk enhet - oppgavene inkluderer å delta på avdelingsrundene med konsulterende lege og det medisinske personalet, være med på forelesninger, sjekke vitale tegn på pasienter, observere hjerte- og lungekirurgi osv.
5. Emergency Treatment Center (ETC) - oppgavene inkluderer sengekantuedervisning for håndtering av pasienter, avdelingstime med avdelingsrunder, kontroll av vitale tegn til pasienter (hvis personalet tillater det), observere operasjoner i skadestue under direkte veiledning av kirurgen.
6. Generelle pediatriske avdelinger - typiske oppgaver inkluderer å studere pasientenes sykdomshistorie med støtte fra medisinsk/pleiepersonell, delta på avdelingsrundene, sosialisere med barn (med foreldrenes samtykke) osv.
7. Pediatrisk kardiologisk enhet - typiske aktiviteter inkluderer å delta på pediatrisk hjertekateterlab for å diagnostisere hjertefeil, alvorlighetsgraden av dem, observere pediatriske hjerteoperasjoner og delta på kliniske sesjoner med konsulterende leger.
8. Karkirurgi - kun tilgjengelig for viderekomne medisinstudenter (3. år og oppover). Mulighet til å observere og assistere ved karoperasjoner og behandlinger.
9. Psykiatriavdeling - kun tilgjengelig for viderekomne medisinstudenter (3. år og oppover). Bistå lokallag som har spesialisert seg på behandling av psykiske lidelser.
10. Revmatologisk avdeling - kun tilgjengelig for viderekomne medisinstudenter (3. år og oppover). Bistå i behandling og omsorg for pasienter med sykdommer i muskel- og skjelettsystemet, div bein-, ledd- og bindevevssykdommer.
11. Observasjon av spesialoperasjoner - avhengig av tilgjengelighet vil deltakere få tilgang til å observere operasjoner på turnus. Operasjoner inkluderer vaskulære operasjoner, plastiske operasjoner, urologirelaterte operasjoner, nevrooperasjoner, skadelidelser, onkologiske operasjoner osv.
12. Fysioterapi & Rehabiliteringsenhet - oppgavene omfatter å bistå pasientene i gjennomføringen av sine daglige fysio- og ergoterapiøvelser, gjennomføre gruppeaktiviteter for å støtte pasientens psykiske velvære og andre lignende aktiviteter. Her vil deltakere med jevne mellomrom jobbe tett med fysioterapeut og ergoterapeut.
13. Community prosjekter - dette innebærer å jobbe på lokale skoler, landsbyer og samfunnsgrupper for å skape bevissthet og tilby utdanning på områder som førstehjelp (presentasjoner med praktiske økter), grunnleggende hygienepraksis, delta på medisinske kampanjer under veiledning av medisinske offiserer, delta aktivt undervisning/praksis med spesielle behov/barn med ulike funksjonsevner, og sosialt samvær med eldre på eldresenter.
14. Ayurvedisk medisin - en spesiell introduksjonsøkt om den tradisjonelle østlige medisinske praksisen Ayurveda, som er basert på en naturlig og helhetlig tilnærming til fysisk og mental helse. Ayurvedisk medisin er et av verdens eldste medisinske systemer og er fortsatt et av Sri Lankas mest populære og respekterte tradisjonelle helsevesen.

Deltakere blir vanligvis tildelt en av enhetene/avdelingene (#1-12 nevnt ovenfor) på hovedsykehuset, for minst 1 uke av gangen. For samfunnsprosjekter og ayurvedisk medisin (#13-14 ovenfor), er plasseringen vanligvis i 1-3 dager hver (ikke hele uken). Oppgavene varierer ofte basert på erfaringsnivået til deltakeren.

Mange av erfaringene ved å jobbe på sykehusene vil være observasjonsbasert, selv om enkelte enheter er kjent for å tilby mer praktisk arbeid enn andre. Hvor mye deltakere blir involvert i de forskjellige oppgaver er avhengig av flere faktorer, ikke minst bakgrunnen/ferdighetene til deltakeren, den relasjonen han/hun er i stand til å bygge med det lokale sykehuspersonalet og hvordan hver enkelt avdeling på sykehuset arbeider.

Send denne siden til meg som PDF

Arbeidet sykepleierne

Noen av de ulike arbeidsoppgavene og enhetene du vil kunne jobbe på, inkluderer:

 1. Svangerskapsomsorg - mulighet til å jobbe i alle 3 avdelingene som utgjør svangerskapsomsorg (tilgang til barselavdelingene er kun tilgjengelig for kvinnelige sykepleiere (sykehusets regler)):
  • Antenatal og postnatal enhet: typiske aktiviteter inkluderer registrering og overvåking av CTG, kontroll av vitale funksjoner, rutinemessig overvåking av fosterbevegelser og vekst, utføring av urinavdelingstest osv.
  • Fødselsrom: typiske arbeidsoppgaver inkluderer å assistere naturlige fødsler, episiotomi og suturering av episiotomi, pleie av nyfødte osv.
  • Obstetrikk Teater: assistere med og observere fødsler via keisersnitt
 2. Emergency Treatment Center (ETC) - oppgavene inkluderer sengekantundervisning for håndtering av pasienter, avdelingstime med avdelingsrunder, kontroll av vitale tegn til pasienter (hvis personalet tillater det), observere operasjoner i skadestue under direkte veiledning av kirurgen.
 3. Fysioterapi & Rehabiliteringsenhet - oppgavene omfatter å bistå pasientene i gjennomføringen av sine daglige fysio- og ergoterapiøvelser, gjennomføre gruppeaktiviteter for å støtte pasientens psykiske velvære og andre lignende aktiviteter. Her vil deltakere med jevne mellomrom jobbe tett med fysioterapeut og ergoterapeut.
 4. Generell pediatrienhet - typiske oppgaver inkluderer å studere pasientenes sykdomshistorie med bistand fra medisinsk/pleiepersonell, delta på avdelingsrundene, sosialisere med barn (med foreldrenes samtykke) osv.
 5. Generelle medisinske enheter - typiske oppgaver inkluderer sengekantundervisning for håndtering av pasienter, avdelingsrunder med konsulterende lege og det medisinske personalet, delta på forelesninger med de lokale medisinstudentene osv.
 6. Generelle kirurgiske enheter - oppgavene inkluderer å være med på avdelingsrundene med konsulterende lege og det medisinske personalet, assistere med behandling av sår, sjekke vitale tegn på pasienter og observere operasjoner som Kolecystektomi, Appendektomi, Brokkreparasjon, Thyroidektomi osv.
 7. Community prosjekter - dette innebærer å jobbe på lokale skoler, landsbyer og samfunnsgrupper for å skape bevissthet og tilby utdanning på områder som førstehjelp (presentasjoner med praktiske økter), grunnleggende hygienepraksis, delta på medisinske kampanjer under veiledning av medisinske offiserer, delta aktivt undervisning/praksis med spesielle behov/barn med ulike funksjonsevner, og sosialt samvær med eldre på eldresenter.
 8. Ayurvedisk medisin - en spesiell introduksjonsøkt om den tradisjonelle østlige medisinske praksisen Ayurveda, som er basert på en naturlig og helhetlig tilnærming til fysisk og mental helse. Ayurvedisk medisin er et av verdens eldste medisinske systemer og er fortsatt et av Sri Lankas mest populære og respekterte tradisjonelle helsevesen.

Deltakere blir vanligvis tildelt en av enhetene/avdelingene (#1-12 nevnt ovenfor) på hovedsykehuset, for minst 1 uke av gangen. For samfunnsprosjekter og ayurvedisk medisin (#13-14 ovenfor), er plasseringen vanligvis i 1-3 dager hver (ikke hele uken). Oppgavene varierer ofte basert på erfaringsnivået til deltakeren.

Mange av erfaringene ved å jobbe på sykehusene vil være observasjonsbasert, selv om enkelte enheter er kjent for å tilby mer praktisk arbeid enn andre. Hvor mye deltakere blir involvert i de forskjellige oppgaver er avhengig av flere faktorer, ikke minst bakgrunnen/ferdighetene til deltakeren, den relasjonen han/hun er i stand til å bygge med det lokale sykehuspersonalet og hvordan hver enkelt avdeling på sykehuset arbeider.

Selve oppgaver varierer ofte basert på erfaringen og kunnskapsnivået til deltakeren. Mange av erfaringen ved å jobbe på sykehusene vil være observasjonsbasert, selv om de med mest erfaring ofte vil få muligheten til en mer praktisk erfaring der de har lov til å jobbe direkte med pasientene, men det er helt opp til sykehuspersonalets skjønn og er avhengig av deltakeren. Det er anbefalt at deltakerne bruker tid på de avdelingene og enhetene de er spesielt interessert i for å utvikle en sterkere relasjon til de lokale sykepleierne, og bygge tillit for å kunne utføre mer praktisk arbeid.

Jeg har det helt fantastisk! I dag startet jeg på føden, fikk sett 2 fødsler! Forrige uke på Intensiv! Veldig kjekt.

Lene Medical & Nursing Sri Lanka

Hvorfor Medical & Nursing Sri Lanka med GoXplore?

 • En fin måte å få uvurderlig praktisk erfaring på
 • Tilgjengelig for de som studerer eller praktiserer enten medisin eller sykepleie
 • Et stort offentlig helsesystem da Sri Lanka er det eneste landet i Sør-Asia med gratis helsehjelp
 • Få bred rotasjonseksponering på tvers av ulike avdelinger, enheter og institusjoner
 • Alt organisert før du reiser hjemmefra
 • Tilgjengelig året rundt
 • Sosiale aktiviteter med andre praktikanter og frivillige
 • Bor sammen med frivillige og praktikanter nær Unawatuna-stranden
 • Mulighet for å bli plassert på sykehus som praktiserer Ayurveda

Boforhold

Mens du er på programmet bor du i et fantastisk frivillighetshus som ligger frodig til på en liten høyde med utsikt over Unawatuna Beach, og det indiske havet. Huset er bygget i kolonialsk stil, har 4 etasjer og totalt 11 rom, hvert med sitt egen bad og balkong. Det er kort vei til det meste, med kjente turistattraksjoner som Galle Dutch Fort, Galle Navy, Wijaya Beach og tidligere nevnt Unawatuna innen 5km avstand.

Huset har blant annet en utendørs badebasseng, hage med lounge hvor det holdes ukentlige yogatimer, grønnsakshage, 3 fellesrom og et stort spiseområde. Varmtvann og høyhastighets WiFi er inkludert.

Alle 11 rom har bad/wc som deles med den du bor på rommet med. Du sover i køyeseng. Det er skap for frivillige til å oppbevare ting på eget ansvar. Sengetøy, dyne og pute er inkludert. Det er vifter på alle rom, som er godt ventilert. Mot et lite tillegg, kan du få rom med aircondition, med forbehold om tilgjengelighet - dette må bestilles på forhånd. Selve huset har plass til litt over 40 personer av gangen. Ta kontakt om du vil ha ditt eget rom, så kan vi sjekke muligheten i perioden du tenker å reise.

Det er rask WiFi i huset og hver deltaker får 10GB per måned inkludert. Om du vil ha med en egen myggnett, må denne passe til køyeseng.

Kontoret til partneren vår på Sri Lanka ligger i første etasje, og dette er også basen til det lokale teamet som består av en programleder, driftsleder, ulike prosjektkoordinatorer og en kokk som tilbereder de 3 måltidene du som frivillig får hver dag. Måltidene blir tilberedt med ferske, lokale råvarer, basert på sesong. Frokost er vanligvis pannekaker eller egg, eller tidvis tradisjonell ris med melk og frukt. Lunsj og middag er tradisjonell lankisk karri med ris eller brød. Måltider serveres med salat og frukt for å sikre at du får et sunt måltid!

Galle er en av Sri Lankas mest fortryllende destinasjoner, hjemmet til den berømte nederlandske fortet fra det 17. århundre som huser mye vakker kolonial arkitektur, i tillegg til en samling "quirky" butikker og restauranter. Galle er et stort område som ikke bare omfatter det berømte fortet, men også strender i verdensklasse, for både for svømming og surfing - som Mirissa, Wijaya, Ahangama og Weligama.

Jeg melder meg på! Jeg har noen spørsmål

Visum

I april 2024 innførte lankesiske myndigheter et elektronisk system der man søker om en eVisa før avreise til Sri Lanka. Denne erstatter Electronic Travel Authorization som eksisterte de siste årene. Søknad for eVisa gjøres via www.srilankaevisa.lk

Det er noen forskjellige muligheter og lengder, og vi vil sende deg mer informasjon om søknadsprosessen som en del av påmeldingsprosessen. De fleste velger enten 30 dager single-entry eller 6 måneder med double-entry (hvert opphold kan kun vare i 60 dager). Visumkostnaden som betales direkte til immigrasjonsdepartementet i Sri Lanka er ikke refunderbart.

Du vil få mer informasjon om visum til Sri Lanka etter at du er meldt på og plassen er bekreftet.

Reise

Oppstart på programmet er på lørdager, hele året rundt. Du vil bli hentet på flyplassen av en representant fra vår samarbeidspartner på Sri Lanka, og kjørt til huset du skal bo i. Før du starter, vil du og programkoordinator gi en detaljert introduksjon og kulturell opplæring, samt omvisning i nærområdet.

Når du har startet å jobbe på prosjektet, har du helgene fri og kan da reise og oppdage Sri Lanka. Det er også mange som velger å reise med noen av de andre frivillige ved slutten av oppholdet.

Avreise skjer også på lørdager, om du ikke ønsker å være på Sri Lanka lenger på egenhånd.

Om du ønsker det, kan vi få vår samarbeidspartner til å sende deg et uforpliktende tilbud på flyreisen til Sri Lanka, etter at du har fått en bekreftet plass på prosjektet. Generelt sett koster en tur retur reise fra Oslo til Colombo mellom 6500 NOK og 10 000 NOK avhengig av sesong. Du kan selvfølgelig bestille flybilletten selv om du foretrekker dette. Det er uansett veldig viktig at du ikke bestiller flybillett før du har fått bekreftet plassen på prosjektet! Informasjon om regler for håndbagasje på fly finner du her.

7 dagers rundreise på Sri Lanka

For deg som vil se mye på kort tid kan vi anbefale å avslutte tiden din på Sri Lanka med en fantastisk rundreise på Sri Lanka. I løpet av 7 dager tar du inn mange av høydepunktene på øya, inkludert en safari i Yala, Ella, Nine Arches Bridge, Little Adam's Peak, Ravana, togturen fra Ella til Nanu Oya, Kandy, Sigiriya, Dambulla og Negombo. Rundreisen starter i Galle, og avsluttes ikke langt fra flyplassen i Colombo, så vi anbefaler at du legger denne til slutten av oppholdet ditt. Les mer om turen her.

Jeg melder meg på! Jeg har noen spørsmål

Priser

Startdato i 2024 Pris
2 uker 14800
3 uker 17450
4 uker 20100
5 uker 22650
6 uker 25200
7 uker 27750
8 uker 29550
9 uker 32900
10 uker 35450
11 uker 38000
12 uker 40550
16 uker 49750
20 uker 59000
24 uker 68200

Merk at prisen kan endre seg og at den fastsettes ifht avreisedatoen og ikke bestillingsdatoen. Vi anbefaler at du venter med å bestille flybillett til etter du har fått bekreftet plass på prosjektet. Ta kontakt med oss for priser utover disse antall ukene.

Hva er inkludert i prisen?

Transport

Deltakerne kjøper selv flybillett og påser at de flyr til nærmeste oppgitte flyplass ved prosjektet. Du vil bli hentet og fraktet tilbake til flyplassen. Dersom du ønsker å tilbringe noen dager på Sri Lanka før eller etter prosjektet starter, så skjer dette for egen regning.

Om du ikke rekker å ankomme mellom 6 og 18:30 på lørdag så tilkommer det ca 650kr for privattransport. Det samme gjelder om du reiser hjem utenom tidsrommet mellom 9 og 21:30 på lørdag. Du får mer info om dette når din plass på prosjekt er bekreftet.

Jeg melder meg på! Jeg har noen spørsmål
Vil også benytte muligheten til å skryte av både koordinatorene og alle andre ansatte, hyggelige og imøtekommende samt hjelpsomme hva enn det skulle være. Anbefales på det aller høyeste. Takk for et herlig eventyr!

Malin Medical & Nursing Sri Lanka

Aktiviteter i Sri Lanka

FAQ

Hvordan kommuniserer jeg med de hjemme mens jeg er på Sri Lanka?

Det er dyrt å ringe fra og til Sri Lanka med et norsk abonnement. Et alternativ er å kjøpe et lokalt sim-kort, selv om det kun er for databruk. Da kan du ringe/melde via Messenger, Whatsapp, Facetime og Skype så lenge du har data. I frivillighetshuset er det WiFi så der skal dette ikke være noe problem. Hvis du vil sende brev kan du kjøpe frimerker på et lokalt postkontor. Husk at postsystemet på Sri Lanka er tregere enn her hjemme. Brev kommer fram, men det kan ta flere uker.

Hva slags vaksiner må jeg ta før jeg reiser?

Vi anbefaler å ta vaksine mot Hepatitt A, Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, tyfoidfeber, japansk encefalitt, tuberkulose og evt. rabies og Gulfeber (om du reiser fra et land med risiko for Gulfeber må du ha tatt Gulfebervaksine for å kunne reise inn i Sri Lanka). Det er fare for Gulfeber og malaria i visse deler av landet. Vi anbefaler at du tar kontakt med Reiseklinikken i Oslo eller en annen vaksineklinikk for faglig veiledning. Det er smart å planlegge hjemreisen før du bestiller time hos legen. På denne måten vet du hvilke land du skal innom på veien hjem i hvilke sesonger.

Må jeg har reiseforsikring?

Ja! Reiseforsikring er obligatorisk. GoXplore har en skreddersydd reiseforsikring som dekker jobb på frivillighetsprosjekter.

Hvor mye lommepenger bør jeg ha med?

Beløpet du må ha med avhenger av hvor høyt personlig forbruk du har, og om du har tenkt til å reise litt i helgene. Hvis du skal reise etter at du er ferdig med å jobbe, bør du ha med mer penger for å dekke dette. Vi anbefaler å sette opp et eget budsjett for dagligdagse kostnader og ett for reising i helgene. Husk at kost og losji allerede er dekket, så det er ikke voldsomt mye du trenger. Vi anbefaler å ha mellom 1000,- og 1500,- per uke til dagligdagse ting som snacks, vann og transport.

Gjør man mye sosialt sammen med de andre frivillige?

Dette er vanligvis opp til deg som frivillig. De fleste reiser litt sammen i helgene, eller de går ut for å spise, drar på markeder eller andre aktiviteter.

Hva om jeg ikke trives?

Hvis du ikke trives med det du jobber med og ikke ønsker å fortsette der du er, må du snakke med en av koordinatorene på Sri Lanka. De vil gå gjennom situasjonen med deg og hvis det ikke hjelper med forandringer på arbeidsplassen, vil de finne et nytt prosjekt til deg. Koordinatorene på Sri Lanka er opptatt av at de frivillige skal ha det bra, så ikke vær redd for å snakke med dem om hvordan du har det.

Finnes det air conditioning på frivillighetshuset?

Det finnes i utgangspunkt ikke air conditioning på soverommene, men de har mobile enheter som du kan leie per uke. Ta gjerne med en liten vifte om du har plass i bagasjen.

Bør jeg har med regnfrakk?

Vi anbefaler at du har med deg regnfrakk eller paraply.

Send denne siden til meg som PDF Jeg melder meg på! Jeg har noen spørsmål

Besøkte program

← Se alle program du har vært innom

→ Steng liste med programmene

Ja, send meg informasjon om disse programmer!

→ Steng liste med programmene

Ring eller send SMS

Hjem » Land » Sri Lanka » Medical & Nursing Sri Lanka

Sofia J bestilte Frivillig Sør-Afrika. Noe for deg?!